Městský obvod Plzeň 7 - Radčice
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduInformace o sjezdu ze západního okruhu

Informace o sjezdu ze západního okruhu

Občané se ptají, jaká je situace okolo sjezdu z okruhu do Radčic.

Třebaže se město Plzeň zatím oficiálně nevyjádřilo, proběhlo v posledních týdnech několik jednání, kterých se zúčastnili zástupci příslušných městských úřadů, zástupci Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, vedení města Plzně i vedení jednotlivých městských obvodů.

Jednání nebyla snadná a do poslední chvíle nebylo zřejmé, jaký bude výsledek. Třebaže zatím město Plzeň nevydalo oficiální stanovisko, je z jednání zřejmé, že do soutěže pro dodavatele celé stavby bude v zadání i sjezd do Radčic.

Proti původním předpokladům a stanoviskům příslušných odborů města nelze vyloučit, že změna projektové dokumentace by neznamenala zdržení a tedy i čerpání dotací pro financování celého projektu.

Pro občany Radčic to znamená, že sjezd do Radčic bude s vysokou pravděpodobností realizován.

                                                                                                                  MUDr. Rolando Arias

                                                                                                            starosta MO Plzeň 7 - Radčice

 

Poslední aktualizace: 6. 5. 2019, Romana Topičová