Městský obvod Plzeň 7 - Radčice

Velikonoční posezení pro seniory, 22. 3. 2016

Zpět na výpis fotogalerií

Kulturní komise MO Plzeň 7 – Radčice uspořádala dne 22. 3. 2016 v zasedací místnosti úřadu již tradiční posezení pro seniory. Odpoledne zahájil pan Zdeněk Jílek, starosta Radčic, který přítomné přivítal a popřál hezké Velikonoce. Děti ze Základní školy v Radčicích si připravily vystoupení plné jarních písniček a básniček. Zpívání zakončily obdarováním přítomných seniorů keramickými kočkami, které pro tuto příležitost vyrobily. Dalším programem bylo vyprávění o Barevné paletě přírody paní Vechové a naše pozvání přijal pan Fleishmann, který pohovořil o setkávání seniorů v Křimicích. Připraveno bylo malé občerstvení, u kterého byl prostor na popovídání. Velikonoční atmosféru vyzdvihla prodejní výstava výrobků neziskových organizací, jimž děkujeme za účast. Během celé akce byla v zasedací místnosti k nahlédnutí připravena výstava obrázků dětí ze Základní školy.