Městský obvod Plzeň 7 - Radčice

Prázdniny končí, sportem se loučí, 27. 8. 2016

Zpět na výpis fotogalerií

TJ Sokol Radčice ve spolupráci s ÚMO Plzeň-7 uspořádal v sobotu 27. 8. 2016 druhý ročník dětského sportovního dne na rozloučení s létem s názvem PRÁZDNINY KONČÍ, SPORTEM SE LOUČÍ. Děti hned po příchodu zaujala novinka – aquazorbing. V bazénu napuštěném vodou plaval velký nafukovací válec, v kterém se děti kutálely a škádlily navzájem a byl lákadlem celou dobu. Dále děti tradičně plnily sportovní úkoly u 12 stanovišť a získaly pěkné odměny. Celkem soutěžilo kolem 70 dětí. Městská policie Plzeň přivezla nafukovací skákací hrad a policejní psovodi předváděli ukázky zásahů se psy. Radčická děvčata, chodící přes rok do kroužku zumby pod vedením cvičitelky Jiřiny Klierové, předvedla perfektní vystoupení zumby. Odpoledne dobrovolní hasiči z Předenic stříkali vodu a vytvořili obrovský široký kopec pěny, v kterém děti běhaly a řádily. Po celé odpoledne také probíhalo malování na obličej a v koňském povozu vozil děti pan František Bluďovský. Děkujeme organizátorkám – Jiřině Klierové a Marcele Černé s manželem Tomášem Č