Městský obvod Plzeň 7 - Radčice

Kurz výtvarných technik + výstava, 4. - 9. 7. 2016, 29. 8. - 5. 9. 2016

Zpět na výpis fotogalerií

Výtvarný kurz se uskutečnil od 4. 7. 2016 do 9. 7. 2016 v Radčicích – Plzeň 7. Využity byly prostory malířského ateliéru s pomůckami i prostředí exteriéru obce. Při vlastní práci byly využity různé výtvarné techniky zaměřené hlavně na kresbu, malbu pastelem a temperou, textilní výtvarné techniky. Akce přinesla radostnou atmosféru při práci, děti ve věku od 5 let do 12 let získaly nové zkušenosti a poučení o výtvarných technikách. Nejúspěšnější práce bylo možno zhlédnout na výstavě prací 29. 8. – 5. 9. 2016 v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 7 - Radčice, kde se 29. 8. 2016 uskutečnila slavnostní vernisáž. Výstava se konala pod záštitou náměstkyně primátora Bc. Evou Herinkovou a starosty MO Plzeň 7 pana Zdeňka Jílka. Všichni účastníci kurzu obdrželi fotografie z průběhu práce v kurzu a osvědčení o absolvování kurzu. Též obdrželi fotodokumentaci z výstavy výtvarných prací, která se velmi vydařila a byla kladně hodnocena veřejností. Rádi bychom za rok akci zopakovali! Mgr. Marie Vechová