Městský obvod Plzeň 7 - Radčice
ÚvodPrávní ujednání

Právní ujednání

Prohlášení o přístupnosti

Tento webový server (portál) se snaží o maximální přístupnost svého obsahu i funkčnosti, a sice podle většiny známých metodik. Splňuje všechny důležité zásady přístupnosti podle metodiky Blind Friendly Web (projekt Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých) i WCAG 1.0.Veškeré texty jsou definovány v relativních jednotkách… pokračovat

Právní ujednání

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek umo7.plzen.eu je Úřad městského obvodu Plzeň 7-Radčice, které je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněno vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.Úřad městského obvodu Plzeň 7-Radčice zaručuje návštěvníkům internetových stránek ochranu jejich osobních… pokračovat


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany