Městský obvod Plzeň 7 - Radčice
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvodu

Aktuálně z obvodu

Změna doby otevírání a umístění velkoobjemových kontejnerů

ZMĚNA DOBY OTEVÍRÁNÍ A UMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ OD 1. BŘEZNA 2018Pondělí 15:00 – 18:00 hodinČtvrtek 15:00 – 18:00 hodinKontejner je od tohoto data umístěn pouze v ulici Na Jívách x V Břízkách. pokračovat

Hřbitovní poplatky - upozornění

Upozorňujeme občany, že z důvodu nemoci se úhrada za pronájem hrobového místaodkládá.Náhradní termín (konec dubna) bude oznámen. pokračovat

Masopust 2018

Český zahrádkářský svaz v Radčicích Vás srdečně zve 17. února 2018 na Masopustní veselici. pokračovat

Průzkum - koncepce kultury města Plzně

Odbor kultury Magistrátu města Plzně zjišťuje úroveň spokojenosti obyvatel Plzně s možnostmi kulturního vyžití. Předkládá žádost o vyplnění dotazníku na odkazu: kulturaplzen.vyplnto.cz/Vaše účast pomůže při tvorbě koncepce kultury města v letech 2020 - 30.  pokračovat

Dovolená MUDr. Sporková

Praktická lékařka MUDr. Michaela Sporková, MBA oznamuje pacientům,že  ve dnech 20. – 23. února 2018 čerpá řádnou dovolenou.Zastupuje MUDr. Heisová, Tylova 39, Plzeň, tel.: 377 328 509. pokračovat

Oznámení pro občany - 2. kolo voleb

Z důvodu konání 2. kola přímé volby prezidenta České republiky bude pro občany správního obvodu Plzeň-město, kteří pro výkon volebního práva nemají platný občanský průkaz nebo cestovní pas,na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů MMP,na náměstí Republiky 16ve dnech: 26. a 27. ledna 2018zajištěna služba v tomto rozsahu:pátek… pokračovat

Pozvánka na Výstavu ZŠ Radčice

ZŠ Radčice ve spolupráci s kulturní komisí MO Plzeň 7 - Radčice pořádají Výstavu výtvarných prací žáků za rok 2017. pokračovat

Informace pro voliče

Dle § 41 odst. 8 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, může volič ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (v územním obvodu volebního… pokračovat