Městský obvod Plzeň 7 - Radčice
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvodu

Aktuálně z obvodu

Informace pro voliče

INFORMACE PRO VOLIČEDle § 19 odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, může volič ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební… pokračovat

Informace - volby do PS PČR

Z důvodu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky bude pro občany, kteří pro výkon volebního práva nemají platný občanský průkaz nebo cestovní pasna oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů MMP,na náměstí Republiky 16ve dnech: 20. a 21. října 2017zajištěna služba v tomto rozsahu:pátek 20. října 2017: 14:00… pokračovat

Hlasujte o budoucím rozvoji města

Hledají se priority pro budoucí rozvoj Plzně! Ohodnoťte do 20. října 2017 navržené aktivity prostřednictvím hodnotícího formuláře a řekněte tak, co považujete za stěžejní pro rozvoj města v následujících letech. pokračovat

Adventní zájezd do Pasova

Kulturní komise MO Plzeň 7 - Radčice pořádá v sobotu 2. prosince 2017 Adventní zájezd do Pasova. pokračovat

Vítání občánků 2017

Dne 25. 10. 2017 proběhne na ÚMO Plzeň 7 - Radčice Vítání občánků. pokračovat

Vánoční Flerjarmark

Fler ve spolupráci s Kulturní komisí MO Plzeň 7 - Radčice pořádá v sobotu 25. 11. 2017 Vánoční Flerjarmark. pokračovat

Svoz nebezpečného odpadu

pokračovat

MUDr. Sporková - očkování proti chřipce

MUDr. Sporková informuje, že od října 2017 očkuje proti chřipce.  pokračovat