Městský obvod Plzeň 7 - Radčice
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduInformace - Podpora náhradním rodičům, prarodičům,...

Informace - Podpora náhradním rodičům, prarodičům,...

PODPORA NÁHRADNÍM RODIČŮM, PRARODIČŮM…

Jste babička, děda, teta nebo strýc a máte svěřené dítě do péče jiné osoby? Nevíte si občas rady? Pak je tady pro vás nový projekt, který má za cíl podpořit právě skupinu pečujících, kteří nejsou pěstouni, a dítě mají soudem svěřené do péče.

Projekt s názvem Edukace osob s dítětem svěřeným do péče jiné osoby byl podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí a jeho hlavní náplní je vzdělávání a podpora pečujících. V případě pěstounské a poručenské péče je podpora rodiny zajištěna ze strany státu v rámci povinnosti uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče s doprovázející organizací. Pěstounské rodiny tak mají možnost se průběžně vzdělávat a čerpat poradenství či případnou pomoc v rámci výchovy dítěte a fungování rodiny. Existuje však další nemalá skupina osob, která má dítě svěřené do péče, avšak potřeby těchto rodin nejsou dostatečně pokryté. K 31. 12. 2020 bylo dle Ročního výkazu o výkonu sociálně-právní ochrany dětí za rok 2020 do péče jiné osoby svěřeno v ČR celkem 4 575 dětí, jen za samotný rok 2020 se pak jedná o 1 235 dětí (za rok 2021 statistiky zatím nejsou). Děti svěřené do péče jiné osoby mají zpravidla podobnou historii, jako děti svěřené do pěstounské péče. Jedná se o děti s velmi ztíženým startem do života, mnohdy to jsou děti týrané či zanedbávané. Často jsou svěřeni do péči babičky, která se s nastalou situací musí vyrovnat a zorientovat se. Sdružení pěstounských rodin z.s. nabízí právě těmto pečujícím podporu a pomoc. Od května do prosince 2022 uspořádá 6 vzdělávacích seminářů – setkáních, které se budou věnovat například tématu: Na co mám nárok jako pečující osoba? Jak funguje systém sociálně-právní ochrany dětí? Jak můžu podpořit dítě s traumatem? Kdy mám vyhledat psychologickou pomoc? Jak posílit rodinné vztahy? Semináře povedou pracovnice Poradny náhradní rodinné péče v Plzni ve spolupráci s psychology. V rámci projektu vznikne také svépomocná skupina, kde se mohou zájemci setkávat a sdílet svoje starosti. Projekt je pro účastníky zcela zdarma a kapacita je 12 osob a během seminářů je zajištěno občerstvení. Zájemci se mohou hlásit osobně ve Sdružení pěstounských rodin z.s., Houškova 25, Plzeň, na tel. 730 190 299 nebo na email: vachulkova@pestouni.cz.

 

Poslední aktualizace: 9. 4. 2022, Romana Topičová


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany