Městský obvod Plzeň 7 - Radčice
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduOznámení - Plzeňské městské dopravní podniky

Oznámení - Plzeňské městské dopravní podniky

Z důvodu opravy tramvajové trati na Karlovarské třídě bude probíhat v termínu 24. 10. – 7. 11. 2020 výluka tramvajové dopravy na lince č. 4.

 

Tramvaje linky č. 4 budou jezdit v uvedeném období pouze v úseku Univerzita/Bory – U Gery (zpět Mozartova – Univerzita/Bory), autobusy linky č. 4A zajistí dopravu polookružně v úseku Košutka – Lékařská fakulta - Košutka.

 

Vzájemný přestup mezi tramvajemi linky č. 4 a autobusy náhradní dopravy č. 4A bude probíhat v zastávkách Lékařská fakulta.

 

Zastávky autobusu 4A směr Lékařská fakulta:  

·         Košutka (náhradní zastávka při kraji komunikace v Gerské ulici)

·         Plzeňka (náhradní zastávka na úrovni tramvajové zastávky)

·         Severka (zastávka l. č. 33 a 40 směr centrum)

·         Sokolovská (zastávka l. č. 33 a 40 směr centrum)

·         U Družby (náhradní zastávka za křižovatkou s alejí Svobody v jízdním pruhu směr centrum, za ukončeným zábradlím)

·         Zoologická zahrada (sdružená zastávka linek 4 a 41 směr centrum)

·         Lékařská fakulta (zastávka l. č. 33 a 40 směr Košutka)

 

Zastávky autobusu 4A směr Košutka:  

·         Lékařská fakulta (zastávka l. č. 33 a 40 směr Košutka)

·         Úřad Lochotín (zastávka l. č. 33 a 40 směr Košutka)

·         U Družby (zastávka l. č. 33 a 40 směr Košutka)

·         Sokolovská (zastávka l. č. 33 a 40 směr Košutka)

·         Severka (autobusová zastávka ČSAD za křižovatkou s ulicí Studentská)

·         Plzeňka (provizorní zastávka umístěna před křižovatkou s ulicí Kralovická)

·         Košutka (náhradní zastávka umístěna za křižovatkou s ulicí U Jam)

 

Cestující si po vzájemném přestupu mezi autobusy linky č. 4A a tramvajemi linky č. 4 označí jízdenku na opačném konci.

 

Bližší informace Vám poskytnou pracovníci informační kanceláře na adrese Denisovo nábř.12, Plzeň nebo na tel. č. 371 655 600.


Z důvodu oprav tramvajové trati  křižovatkách ulic Karlovarská a alej Svobody (u Družby), a Karlovarská, Gerská, Sokolovská (u Foniatrie), dojde v termínu od 24. 10. do 7. 11. 2020 ke změnám tras linek 25, 33, 40, N1, N4.

 

Linka 25: spoje ve směru od nemocnice Lochotín pojedou odklonem Lidickou a Karlovarskou ulicí. Zastávky „Úřad Lochotín“ a „U Družby“ budou zrušeny, linka 25 bude odbavovat cestující v zastávce „Lékařská fakulta“.

Trasa a zastávky ve směru z Vinic k nemocnici beze změn. Rozsah provozu linky se nemění.

 

Linky 33, 40: spoje pojedou ze zastávky „Žlutická“ Studentskou ulicí až do křižovatky s Lidickou ulicí, kde odbočí vpravo a pojedou dále směrem do centra až do křižovatky Lidické a aleje Svobody, kde se napojí na stálé trasy – linka 33 pojede k nemocnici, linka 40 dále do centra.

Zastávky „Sokolovská“ a „U Družby“ budou zrušeny bez náhrady. Zastávka „Severka“ bude přeložena z Gerské ulice do zastávky linky 30 „Severka“ ve Studentské ulici. Zastávka „Úřad Lochotín“ bude zrušena a nahrazena zastávkou linek 34, N1, N4 „U Gery“ v Lidické ulici.

Trasa a zastávky ve směru z centra na Košutku beze změn. Rozsah provozu linek se nemění.

 

Linky N1, N4: spoje pojedou mezi zastávkami „U Gery“ a „Lochotínský pavilon“ přímo Lidickou ulicí až do křižovatky s Karlovarskou ulicí, do které vpravo odbočí a pojedou až do křižovatky s ulicí Na Chmelnicích, kde se napojí na stálou trasu.

Zastávky „Úřad Lochotín“ a „U Družby“ zrušeny bez náhrady. Trasa a zastávky ve směru z centra na Severní předměstí beze změn. Rozsah provozu linek se nemění.


V souvislosti s uzavřením školských zařízení budou od 14. 10. 2020 prozatímně do 29. 10. 2020 zrušeny školní spoje, či spoje autobusových linek MHD opoznámkovaných, že nejedou o školních prázdninách. Jedná se o spoje linek 21, 22, 23, 26, 36, 38, 51. Linka 37 od 14. 10. 2020 nepojede. Provoz linky 74 bude přerušen od 19. 10. 2020.


 V termínu od 19. 10. do cca 6. 11. 2020 bude probíhat oprava povrchu zastávky „Mrakodrap“ (směr Hlavní nádraží). Oprava bude prováděna po polovinách, trolejbusy a autobusy budou odbavovat vždy ve volné polovině nástupiště.

 Z důvodu stavebních prací v Malostranské ulici dojde od 19. 10. 2020 do ukončení prací k přeložení zastávky „Vodárna“ (směr Doudlevce). Zastávka bude pro linky 10, 13, 22, 29 a 30 přeložena o cca 120m dopředu.

 

Z důvodu stavebních prací v Tylově ulici budou dne 20. 10. 2020 zajištěny vybrané spoje trolejbusové linky 12 autobusy. Trasa a zastávky linky 12 se nemění.

 

Z důvodu částečné uzavírky Husova náměstí pojedou linky 11 a 35 ve dnech 20. a 21. 10. 2020 po odklonových trasách.

Zastávka „Tylova“ (směr CAN) bude pro linky 11 a 35 přeložena do Koperníkovy ulice do zastávky linky 18 “Tylova“ (směr CAN).

Zastávka „Tylova“ (směr centrum) bude pro linku 35 přeložena do Husovy ulice do zastávky linky 41 “Divadlo J. K. Tyla“ (směr centrum).


28. 10. 2020 pojedou linky MHD podle nedělních jízdních řádů – státní svátek.


 Na základě požadavku objednavatelů provozu noční linky N12, obcí Líně, Zbůch, Chotěšov, Stod a Plzeňského kraje, bude přerušen provoz linky od 19. 10. 2020 až do odvolání. O případných změnách budeme informovat. 


V noci z 24. 10. na 25. 10. 2020 dojde o třetí hodině středoevropského letního času k posunu hodin na druhou hodinu zimního času. Z tohoto důvodu dojde k úpravám v provozu nočních linek. Křižování nočních linek v zastávce „Mrakodrap“ (odjezdy spojů) proběhnou v těchto časových polohách.

 

Časy křižování (odjezdů) nočních linek u Mrakodrapu

0:30      (linky N1, N2, N3) – 0:31 (linka N7)

1:00      (linky N4, N5, N6, N11)

1:30      (N1, N2, N3, N13) – 1:31 (N7)

2:00      (N4, N5, N6)

2:30     (N1, N2, N3) – 2:31 (N7) = vše letního času

2:00     (N4, N5, N6) již zimního času

2:30     (N1, N2, N3) – 2:31 (N7)

3:00     (N4, N5, N6)

3:30     (N1, N2, N3) – 3:31 (N7)

4:30     (N1, N2, N3) – 4:31 (N7)

 

Spoje linky N5 do Města Touškova, linky N5 do Radobyčic, linky N13 pojedou pouze v období platnosti letního času (N5 do Města Touškova = 1:33 z Radobyčic do Malesic; N13 = 1:30 od Mrakodrapu, 2:15 z Horní Břízy).


 Z důvodu uzavírky Husovy ulice způsobené havarijním stavem budovy, je až do odvolání zrušena zastávka „Divadlo J. K. Tyla“.

Linky 28, 41, 56 odbavují cestující náhradu v zastávkách „Tylova“. Z důvodu souběžných prací na opravě Husova náměstí, bude pro tyto linky ve dnech 20. a 21. 10. 2020 nástupní zastávka „CAN Husova“ ve směru do centra přeložena do zastávky „CAN Tylova“ před bývalou první bránou škodovky.

Po znovu zprůjezdnění Husovy ulice budou tato opatření zrušena.


 S platností od 31. 10. 2020, 2. 11. 2020 a 8. 11. 2020 dochází k úpravám v provozu linek MHD.

 

Od 31. 10. 2020 bude znovu obnovena obsluha zastávek linky 28 „Na Rychtářce“ a zároveň dojde k úpravě provozu linky 28 v pracovních dnech.

 

Od 2. 11. 2020 dochází ke změnám v provozu linek 1, 2, 10, 12, 13, 16, 17, 26, 27, 28, 41, 56. Od stejného dne bude znovu obnoven režim zastávek na znamení.

 

Od 8. 11. 2020 (po ukončení výluky na Severním předměstí) dochází ke změnám v provozu linky 4.


Poslední aktualizace: 23. 10. 2020, Romana Topičová