Městský obvod Plzeň 7 - Radčice
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduPodmínky registrace k odvozu stavební suti do sběrného místa v ulici Družstevníků

Podmínky registrace k odvozu stavební suti do sběrného místa v ulici Družstevníků

Vážení občané,

 

     od roku 2022 platí na území města Plzně nové zásady pro příjem suti ve sběrných dvorech a místech. Stavební suť je nyní zpoplatněna.

 

     V našem městském obvodu, tedy Plzni-Radčicích, ZŮSTÁVÁ MOŽNOST ZDARMA ULOŽIT SUŤ na sběrném místě ZACHOVÁNA. A to POUZE díky tomu, že městský obvod Plzeň 7 – Radčice celý proces likvidace suti financuje. Je to zásadní rozdíl, protože ostatní městské obvody likvidaci tohoto typu odpadu nefinancují.

 

     Chceme tímto předejít vzniku černých skládek. Zároveň budeme bránit zneužívání této služby. Našim cílem je udržet dostupnost bezplatného uložení suti pro naše občany a zároveň nastavit takové podmínky, aby množství tohoto druhu odpadu v roce 2022 nepřekročilo objem, který jsme likvidovali v roce minulém.

 

     Službu chceme zachovat ve stejném rozsahu jako v loňském roce, kdy postačovala ke spokojenosti našich občanů. Zároveň budeme pečlivě sledovat objem suti. Obáváme se, že v situaci, kdy bude v ostatních městských obvodech suť zpoplatněna, hrozí u nás nárůst množství stavební suti, a tedy i neudržitelnost této služby. Proto Vás prosíme o respektování následujících podmínek a nezneužívání možnosti uložit bezplatně tento typ odpadu ve sběrném místě v ulici Družstevníků.

  

Podmínky pro občany jsou následující

-          tato služba není nároková

-          umístit ve sběrném místě suť v přiměřeném množství může POUZE dospělý občan s TRVALÝM POBYTEM v naší městském obvodu Plzeň 7 - Radčice. Občané bez trvalého pobytu zde tuto službu využít nemohou. Bez výjimky.

-          občan, který chce využívat tuto bezplatnou službu se musí předem registrovat na Úřadu městského obvodu Plzeň 7 – Radčice. Zde vyplní žádost o uložení stavební suti do sběrného místa a bude zaregistrován do systému. K registraci je potřeba doložit občanský průkaz.

-          registrace není přenositelná na další osoby

-          registrovaný zde může uložit pouze odpad vzniklý v katastru Městského obvodu Plzeň 7 - Radčice

-          může jít pouze o suť, která nevznikla při podnikatelské činnosti

-          při dovezení suti na sběrné místo bude obsluha bez výjimky kontrolovat občanský průkaz, případně SPZ a provede záznam o množství dovezené suti

-          pokud obsluha sběrného místa podle záznamů u konkrétní osoby zjistí, že množství suti překročilo přiměřené množství, nebo že jde pravděpodobně o odpad vzniklý při podnikatelské činnosti, převzetí odpadu odmítne

-          přiměřené množství je chápáno stejně jako dosud - suť vzniklá při malých pracích v místě bydliště. Větší množství suti není možné uložit ve sběrném místě, ale je nutné si zajistit individuální kontejner a jeho odvoz.

 

 Děkujeme za pochopení a spolupráci

                                                                                  MUDr. Rolando ARIAS

                                                                             starosta MO Plzeň 7 - Radčice

Žádost o registraci

Poslední aktualizace: 7. 4. 2022, Romana Topičová


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany