Oznámení - sběr použitého rostlinného oleje

Vážení občané,

oznamujeme, že náš městský obvod se zapojil do ekologického projektu recyklace použitého rostlinného oleje. U sběrného místa v ulici Družstevníků (vedle nádob na separovaný odpad) je umístěna sběrná nádoba (popelnice) na PET lahve, do které můžete použitý (přefritovaný, přesmažený) rostlinný olej (palmový, řepkový, slunečnicový, olivový, fritovací,...) odevzdávat. Rostlinný olej přelejete do PET lahve a tu vložíte do sběrné nádoby (popelnice).

Významně tak pomůžete k šetření Vašich kanalizačních potrubí a především přírodě. Vámi odevzdaný olej bude recyklován a použit jako palivo nahrazující ta fosilní.

Sběrná nádoba slouží výhradně na rostlinný olej, žádné jiné kapaliny ani oleje, prosíme, nevhazujte. Děkujeme.

Úřad městského obvodu Plzeň 7 - Radčice