Městský obvod Plzeň 7 - Radčice
Úvod Úřad a samospráva Elektronická úřední deska

Elektronická úřední deska

"Elektronická úřední deska" je zřizována s ohledem na zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 26.

Elektronická úřední deska, přesněji její podsložky "Vlastní" a "Cizí" jsou určeny ke zveřejňování dokumentů, vyvěšených na úřední desce Úřadu městského obvodu Plzeň 7 - Radčice, způsobem umožňující dálkový přístup.

Obsah Elektronické úřední desky má informativní charakter. 

Dokumenty, které jsou zde zveřejněny, se vyskytují fyzicky na úřední desce Úřadu městského obvodu Plzeň 7 - Radčice, která je umístěna vedle vchodu na budově  ÚMO Plzeň 7 - Radčice, V Radčicích 9/19, Plzeň. 

Elektronická úřední deska je členěna podle typu zveřejňovaných dokumentů do těchto podsložek:

Dokumenty vlastníDokumenty vzniklé z činností ÚMO Plzeň 7.
Dokumenty cizíDokumenty, jejichž zveřejnění výslovně stanoví zvláštní zákon a o jejichž zveřejnění požádal jiný správní orgán (úřad).
MagistrátOdkaz na elektronickou úřední desku Magistrátu města Plzně.

Dotační smlouvy:Smlouvy o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci se dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, uveřejňují prostřednictvím registru smluv.

Poslední aktualizace: 17. 2. 2015, Topičová Romana