Městský obvod Plzeň 7 - Radčice
Úvod Úřad a samospráva Úřad městského obvodu

Úřad městského obvodu

Úřad městského obvodu Plzeň 7 - Radčice
V Radčicích 9/19
322 00  Plzeň - Radčice
IČ: 00075370

Úřední hodiny:

pondělí a středa8:00 - 12:0013:00 - 17:00
úterý a čtvrtek8:00 - 12:0013:00 - 14:30
pátek8:00 - 13:00

Úřad městského obvodu plní úkoly obce a pověřeného obecního úřadu v přenesené působnosti, není-li Statutem, jiným právním předpisem města nebo zákonem stanoveno jinak. Úřad dále pomáhá  zastupitelstvu obvodu v zabezpečování samostatné působnosti města obvodu svěřené a plní úkoly, které mu zastupitelstvo nebo rada města uložily; pomáhá rovněž výborům zastupitelstva a komisím rady v jejich činnosti.  Podle pokynů rady a zastupitelstva obvodu spolupracuje rovněž s příspěvkovými organizacemi města a jinými právnickými osobami městem majetkově ovládanými, je-li jejich úkolem podle rozhodnutí zastupitelstva města pomoc obvodům v zabezpečování činností v působnosti obvodu

Poslední aktualizace: 20. 9. 2023, Schwarzová Tereza