Městský obvod Plzeň 7 - Radčice

Vítání občánků

Vítání nových občánků na území městského obvodu Plzeň 7 - Radčice probíhá v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Plzeň 7- Radčice. Každý takto přivítaný novorozenec je zapsán do Kroniky nově narozených občánků a na památku obdrží malý dárek a pamětní knížku. Slavnostního obřadu se mohou zúčastnit i prarodiče nových občánků. Atmosféru dotváří krátké pěvecké a recitační vystoupení dětí ze Základní školy v Radčicích. Fotograf je na tuto akci zajištěn.

Rodiče, kteří si půjdou vyzvednout na matriku ÚMO Plzeň 3 rodný list dítěte narozeného na území města Plzně, obdrží zároveň přihlášku k Vítání občánků, kterou podávají na příslušném úřadě městské části dle trvalého bydliště miminka.
Žádost naleznete i na webových stránkách úřadu. Žádost lze podat poštou, osobně nebo elektronicky.

Žádost (docx)

Vítání občánků probíhá v obvodě Plzeň 7 – Radčice zpravidla 1x ročně na podzim. Termín je včas zveřejněn. Rodiče dítěte jsou zváni k účasti písemně 14 dní před termínem vítání občánků.

  

Poslední aktualizace: 5. 5. 2016, Tereza Kohoutová