Městský obvod Plzeň 7 - Radčice
ÚvodÚřad a samosprávaSamospráva městského obvodu

Samospráva městského obvodu

Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 7 - Radčice

Městské obvody jsou spravovány v rozsahu Statutu města Plzně zastupitelstvy městských obvodů volených podle zvláštního zákona občany města s trvalým bydlištěm v příslušném obvodu. Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 7 má 9 členů.

Složení zastupitelstva městského obvodu Plzeň 7 - Radčice 

Arias Rolando, MUDr.bezpartijnístarosta
Kuba Jiříbezpartijnímístostarosta
Goesl Tomáš, Bc.bezpartijnímístostarosta
Houdek František, Ing.bezpartijní
Jílek Zdeněkbezpartijní
Kohout Jaroslav, Ing.bezpartijní
Kohout Petrbezpartijní
Švarc Zdeněk, Ing.bezpartijní
Ženíšek Jiří, Ing.bezpartijní

Rada městského obvodu Plzeň 7 - Radčice

Rada městského obvodu je výkonným orgánem Plzně pro záležitosti v samostatné působnosti města, svěřené obvodům Statutem nebo jiným právním předpisem města, a vykonává též působnosti ve vztahu k úřadům městských obvodů, stanovené zákonem pro radu obce ve vztahu k obecnímu úřadu. V MO Plzeň 7 je radou starosta – viz § 99 odst.2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.v platném znění.

Poslední aktualizace: 7. 11. 2018, Romana Topičová