Městský obvod Plzeň 7 - Radčice
ÚvodÚřad a samosprávaSamospráva městského obvodu

Samospráva městského obvodu

Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 7 - Radčice

Městské obvody jsou spravovány v rozsahu Statutu města Plzně zastupitelstvy městských obvodů volených podle zvláštního zákona občany města s trvalým bydlištěm v příslušném obvodu. Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 7 - Radčice má 9 členů.

Složení zastupitelstva městského obvodu Plzeň 7 - Radčice 

MUDr. Rolando ARIASbez politické příslušnostistarosta
Jiří KUBAbez politické příslušnostimístostarosta
Bc. Tomáš GOESLbez politické příslušnostimístostarosta
Ing. Jiří JÍLEK, MBAbez politické příslušnosti
Ing. Jaroslav KOHOUTbez politické příslušnosti
Petr KOHOUTbez politické příslušnosti
Ing. Zdeněk ŠVARCbez politické příslušnosti
Václav VÍTbez politické příslušnosti
Rostislav VOPELKAbez politické příslušnosti

Rada městského obvodu Plzeň 7 - Radčice

Rada městského obvodu je výkonným orgánem Plzně pro záležitosti v samostatné působnosti města, svěřené obvodům Statutem nebo jiným právním předpisem města, a vykonává též působnosti ve vztahu k úřadům městských obvodů, stanovené zákonem pro radu obce ve vztahu k obecnímu úřadu. V Městském obvodě Plzeň 7 - Radčice je radou starosta – viz § 99 odst.2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Poslední aktualizace: 18. 10. 2022, Romana Topičová


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany