Zastupitelstvo městského obvodu

Složení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 7 - Radčice:

Arias Rolando, MUDr.bezpartijnístarosta
Kuba Jiříbezpartijnímístostarosta
Goesl Tomáš, Bc.bezpartijnímístostarosta
Jílek Zdeněkbezpartijní
Kohout Jaroslav, Ing.bezpartijní
Kohout Petrbezpartijní
Švarc Zdeněk, Ing.bezpartijní
Vopelka Rostislavbezpartijní
Ženíšek Jiří, Ing.bezpartijní