Městský obvod Plzeň 7 - Radčice

Termíny zasedání

Termíny konání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 7 – Radčice v roce 2019

  •   4. února
  •   8. dubna
  • 10. června
  •   9. září
  • 11. listopadu
  •   2. prosince

 

Schůze ZMO začíná v 18:00 hodin.
Místo konání – zasedací místnost ÚMO Plzeň 7 – Radčice.

Poslední aktualizace: 17. 12. 2018, Romana Topičová