Městský obvod Plzeň 7 - Radčice

Dotace obvodu

Dotace je poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 7 - Radčice za účelem podpory rozvoje činností nekomerčního, neziskového  a obecně prospěšného charakteru. Dotace jsou poskytovány na základě žádosti doručené ve vypsaném termínu jednotlivých dotačních programů po jejím posouzení a schválení v Zastupitelstvu MO Plzeň 7 - Radčice. Poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 7 - Radčice se řídí platnými Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 7 - Radčice, které obsahují podmínky pro poskytnutí dotací.

Zásady poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 7 - Radčice

Dotační programy MO Plzeň 7 - Radčice na rok 2022

Žádost o poskytnutí dotace na rok 2022

Smlouva o poskytnutí dotace (vzor)

Závěrečná zpráva o využití dotace

 

Dotační smlouvy:Smlouvy o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci se dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, uveřejňují prostřednictvím registru smluv.

Poslední aktualizace: 22. 11. 2022, Romana Topičová


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany