Městský obvod Plzeň 7 - Radčice

Rozpočet obvodu

Rozklikávací rozpočet města Plzně

Pro snadnější orientaci v rozpočtu města a jeho plnění je připraven strukturovaný přehled závazných ukazatelů rozpočtu města v členění Statutární město Plzeň celkem, Magistrát a jednotlivé městské obvody.

Data rozpočtu jsou v rámci roku aktualizována v návaznosti na projednání příslušných podkladů v orgánech města, tzn.:

  • schválený rozpočet na daný rok – po schválení rozpočtu města v zastupitelstvu města (prosinec předchozího roku)
  • upravený rozpočet a plnění rozpočtu k 30.6. – po přijetí informativní zprávy o plnění rozpočtu města v zastupitelstvu města (září daného roku),
  • upravený rozpočet a plnění rozpočtu k 31.12. – po schválení závěrečného účtu města v zastupitelstvu města (květen následujícího roku).


Přejít na rozpočet města Plzně

Poslední aktualizace: 28. 8. 2010, Topičová Romana