Městský obvod Plzeň 7 - Radčice

Informace o kontrolách

Zápis o provedených kontrolách poskytnutých dotací za rok 2021

Celkem bylo provedeno 10 kontrol u 7 subjektů, kterým byla v roce 2021 schválená dotace z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 7 - Radčice. Jednalo se o dotace individuální nebo dle vypsaného dotačního programu.

Kontrola poskytnutých dotací byla zaměřena na:
1. termíny dodržení čerpání a vyúčtování dotací,
2. dodržení dotačních podmínek uvedených v dotačních programech a smlouvách s jednotlivými subjekty.

Na základě kontroly dotací za rok 2021 – dodržování dotačních podmínek a termínu čerpání a vyúčtování dotace – nebyla zjištěna žádná porušení.

U příjemců dotací kontrola neshledala žádná pochybení, finanční příspěvky byly použity v souladu s uzavřenými smlouvami.

 V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění, je Úřad městského obvodu Plzeň 7 - Radčice, jako kontrolní orgán, povinen pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejňovat obecné informace o výsledcích kontrol.

Poslední aktualizace: 29. 7. 2022, Romana Topičová


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany