Městský obvod Plzeň 7 - Radčice
ÚvodÚřad a samosprávaTransparentní úřadPovinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle § 5 odst. 4 Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

č.

Název položky

Odkaz na položku

1.NázevStatutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 7 - Radčice
2.Důvod a způsob založeníDůvod a způsob založení
3.Organizační struktura

Starosta
Dva místostarostové

Zastupitelstvo - 9 členů
Kontrolní výbor - 5 členů
Finanční výbor - 5 členů

Úřad
- tajemník, odbor sociální
- odbor finanční
- odbor výstavby a dopravy

Organizační struktura

4.Kontaktní spojeníKontaktní údaje obce
4.1Kontaktní poštovní adresaÚřad městského obvodu Plzeň 7 – Radčice
V Radčicích 9/19
325 00 Plzeň
4.2Adresa úřadovny pro osobní návštěvuÚřad městského obvodu Plzeň 7 – Radčice
V Radčicích 9/19
325 00 Plzeň
4.3Úřední hodinyÚřední hodiny
4.4Telefonní číslaStarosta a místostarostové: +420 37 803 6840
Tajemnice, odbor sociální: +420 37 803 6844
Odbor finanční: +420 37 803 6842
Odbor výstavby a dopravy: +420 37 803 6843
4.5Adresa internetových stránekhttp://umo7.plzen.eu
4.6Adresa podatelny

Úřad městského obvodu Plzeň 7 - Radčice, V Radčicích 9/19, 325 00 Plzeň

Podporované technické nosiče dat:

  • CD, DVD se souborovým systéme ISO9660
  • DVD se souborovým systémem UDF
  • USB FLASH (formát PC)

Podporované formáty datových zpráv:

  • *.PDF - Portable Document Format (Adobe Acrobat)
  • *.DOC, *.DOCX - Dokument Microsoft Word
  • *.XLS, *.XLSX - Sešit Microsoft Excel
  • *.FO, *.ZFO - formuláře software602 Form Filler

Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout. Maximální přípustná velikost přijímané datové zprávy včetně přílohy: 10 MB.

4.7Elektronická adresa podatelny

postaumo7@plzen.eu

4.8Datová schránkav59b4a5
5.Případné platby lze poukázat19-15725311/0100
6.IČO0075370
7.Plátce daně z přidané hodnotyCZ00075370
8.Dokumenty
8.1Seznamy hlavních dokumentů

Koncepční dokumenty

8.2Rozpočet

Rozpočet obvodu

9.Žádosti o informacePísemné žádosti o informace lze adresovat na adresu úřadu (viz bod 4.1). Za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu úřadu (viz bod 4.7), nebo do datové schránky úřadu (viz bod 4.8).
10.

Příjem podání a podnětů

Popisy postupů pro řešení životních situací na území města Plzně

 

Písemné žádosti, stížnosti, podněty a jiná podání je potřeba adresovat na adresu úřadu (viz bod 4.1).
Ústní žádosti, stížnosti, podněty a jiná podání lze podat na Úřadu Plzeň 7 - Radčice v úředních hodinách (viz bod 4.3)

Portál veřejné správy

Vybrané životní situace - město Plzeň

11.Předpisy

 

11.1Nejdůležitější používané předpisy

Sbírka zákonů - Ministerstvo vnitra

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

11.2Vybrané právní předpisy

Právní předpisy statutárního města Plzeň

Statut města Plzně

12.Úhrady za poskytování informací
12.1Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informacíRozhodnutí nebylo vydáno.
13.Licenční smlouvy
13.1Vzory licenčních smluvVzory licenčních smluv nebyly stanoveny.
13.2Výhradní licenceDosud neuzavřena žádná licenční smlouva.
14.Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2022

 

Poslední aktualizace: 14. 1. 2023, Romana Topičová


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany