Městský obvod Plzeň 7 - Radčice

Rozpočet obvodu

Rozpočet městského obvodu a Střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočet obvodu je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti městského obvodu. Je součástí rozpočtu města. Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. Střednědobý výhled rozpočtu města se sestavuje na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků a je východiskem pro rozhodování městského obvodu o svých budoucích aktivitách. Střednědobý výhled rozpočtu městského obvodu je zpracován na tři roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet.

Rozpočet městského obvodu Plzeň 7 - Radčice na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2020 - 2022 byl schválen usnesením ZMO Plzeň 7 - Radčice dne 11. 12. 2018 pod číslem 18/030.

Příloha ke stažení:

Rozpočet obvodu na rok 2017 a střednědobý výhled let 2018-2020

Rozpočet obvodu na rok 2018 a střednědobý výhled let 2019 - 2021

Rozpočet obvodu na rok 2019 a střednědobý výhled let 2020 - 2022

Poslední aktualizace: 17. 6. 2019, Romana Topičová