Městský obvod Plzeň 7 - Radčice

Rozpočet obvodu

Rozpočet městského obvodu a Střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočet obvodu je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti městského obvodu. Je součástí rozpočtu města. Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. Střednědobý výhled rozpočtu města se sestavuje na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků a je východiskem pro rozhodování městského obvodu o svých budoucích aktivitách. Střednědobý výhled rozpočtu městského obvodu je zpracován na tři roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet.

Rozpočet městského obvodu Plzeň 7 - Radčice na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2023 - 2025 byl schválen usnesením ZMO Plzeň 7 - Radčice dne 3. 12. 2021 pod číslem 21/025.

Příloha ke stažení:

Rozpočet MO Plzeň 7 - Radčice na rok 2023 a střednědobý výhled let 2024 - 2026

Rozpočet MO Plzeň 7 - Radčice na rok 2022 a střednědobý výhled let 2023 - 2025

Rozpočet MO Plzeň 7 - Radčice na rok 2021 a střednědobý výhled let 2022 - 2024

 

Poslední aktualizace: 15. 12. 2022, Romana Topičová


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany